معاونت دانشجویی  

مدیریت دانشجویی


مهندس ابوالفضل حاجی ملا حسینی

شماره تماس: 32452301-017

تهيه و تدوين برنامه هاي مختلف در زمينه امور دانشجويي.

اجراي سياستها و خط مشي هاي تعيين شده در خصوص امور رفاهي و خوابگاههاي دانشجويان

  تنظيم برنامه هاي لازم جهت برقراري ارتباط مناسب بين اساتيد و دانشجويان.

برنامه ريزي جهت اسكان دانشجويان و تنظيم ضوابط آن و همچنين تأمين و اداره خوابگاههاي دانشجويي

انجام خدمات مربوط به ارائه كمكهاي مالي و وامهاي دانشجويي به دانشجويان واجد شرايط.

انجام امور مربوط به تسويه حساب وامهاي صندوق رفاه دانشجويان.

نظارت و هماهنگي در كليه امور دانشجويي دانشكده ها و گروههاي آموزشي.

نظارت بر حسن اداره سلف سرويس و خوابگاههاي دانشجويي از لحاظ كيفيت و كميت، تغذيه و بهداشت محيط.

برنامه ريزي در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجويان و سالم سازي جسم و روح آنها.

نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمائيهاي لازم در زمينه هاي تحصيلي، شغلي و شخصي به دانشجويان.

انعكاس نظرات و پيشنهادات دانشجويان به مقامات مسئول دانشگاه.

بررسي نيازهاي پرسنلي، تداركاتي و تجهيزاتي واحدهاي تابعه و انعكاس به مراجع ذيربط دانشگاه و يا ساير مراجع.

انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.  تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 دی 1399 - 12:18