معاونت دانشجویی  
توضیحات:
بازدیدکننده گرامی به منظور ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل وارسال فرمایید.
نوع پیام :
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :
4000

برای پیگیری نظر ارسالی کد رهگیری خود را وارد نمائید.
کد رهگیری :
راه های ارتباطی با معاونت دانشجویی

آدرس : گرگان ، میدان بسیج ، پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ساختمان حوزه معاونت دانشجویی
کد پستی : 4346449189

تلفن های تماس : 017 3245 2300017 3245 2303017 3245 2308017 3245 0225
نمابر : 017 3245 0074

پست الکترونیکی : Info@GAUSCA.ac.ir

شبکه های ارتباطی :