معاونت دانشجویی  

اداره تغذیه


محمدرضا ابراهیمی

سرپرست اداره تغذیه

 شکرالله کردزینی

مسئول حفظ اموال و انبار اداره تغذیه

 فاطمه زهرا قجر

مسئول اتوماسیون تغذیه

 رجب رجبعلی زاده

کارشناس اتوماسیون تغذیه

 

شرح وظايف و فعاليتها:
مسئول اداره تغذيه:

1- نظارت بر انجام صحيح کليه امور وابسته به اداره تغذيه
2- پيگيري مسائل و مشکلات اداره تغذيه تا حصول نتيجه مثبت
3- درخواست و تهيه وسايل مورد نياز از طريق کارپردازي حوزه به منظور برطرف نمودن کمبودها
4- بعنوان نماينده امور دانشجويي نظارت مستقيم بر عملکرد شرکت پيمانکار طبخ و توزيع غذا
5- اعلام گزارش در صورت تخلف و قصور در انجام امور محوله توسط پيمانکار
6- تائيد صورت وضعيت ماهانه شرکت پيمانکار

مسئول حفظ اموال و انبار:
1- پيگيري و تحويل گرفتن سهميه کالاهاي يارانه اي تخصيص يافته شامل برنج ، روغن نباتي ، قند و گوشت
2- تحويل و تحول کليه مواد اوليه موجود در انبارها و سردخانه ها
3- نظارت بر امر خريد مواد غذايي مصرفي از نظر کيفيت و کميت
4- رسيدگي به وضعيت کليه مواد مصرفي

  مسئول و کارشناس اتوماسیون تغذیه :

1- صدور کارت تغذيه براي دانشجويان جديد الورود و يا صدور کارتهاي المثني براي دانشجوياني که کارت آنها مفقود شده است .
2- اعلام آمار رزرو غذاي دانشجويان بصورت روزانه
3- شارژ کارت تغذيه دانشجويان و اساتيد
4- پيگيري جهت برطرف نمودن نواقص احتمالي دستگاه اتوماسيون

شماره تماس اداره تغذیه : 32440092-017

آدرس ایمیل اداره تغذیه:  wellfareappairs@gau.ac.ir  تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 آذر 1399 - 14:41