معاونت دانشجویی  

ساعات حضور کارشناسان مرکز مشاوره


ساعات حضور آنکال مشاوران و روانشناسان مرکز مشاوره دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جهت ارائه خدمات مشاوره تلفني، آنلاين و آفلاين

نيمسال اول تحصيلي 1400-1399

نوع ارائه خدمت

ساعت

ايام هفته

سمت

نام و نام خانوادگي مشاور/روانشناس/مددکار/روانسنج

رديف

تلفني/آنلاين

14-10

يکشنبه

مشاور تحصيلي

آقاي آقاملايي

1

تلفني/آنلاين

14-10

شنبه

مشاور تحصيلي

آقاي اکرامي

2

حضوري/تلفني

14-10

يکشنبه-سه شنبه- پنجشنبه

مددکار اجتماعي

آقاي کتولي

3

تلفني/آنلاين

14-10

يکشنبه-سه شنبه

روانشناس

آقاي گلبيني

4

تلفني/آنلاين

16-12

سه شنبه

روانشناس

آقاي مرشدي

5

تلفني/آنلاين

14-8

شنبه- چهار شنبه

مشاور

خانم جهانشاهي

6

حضوري

15-9

يکشنبه-دوشنبه-چهارشنبه

روانشناس

خانم شيرين گرانفر

7

تلفني/آنلاين

20-16

پنجشنبه

روانشناس

خانم فاطمه کريمي

8

تلفني/آنلاين

13-9

چهارشنبه

مشاور تحصيلي

خانم يزداني

9

حضوري/تلفني

14-10

شنبه-دوشنبه- چهارشنبه

مددکار اجتماعي

خانم امامي نيا

10

حضوري/تلفني

20-16

يکشنبه-دوشنبه-چهارشنبه

روانشناس

خانم برغمدي

11

تلفني/آنلاين

14-10

دوشنبه

روانشناس

خانم لنگري

12

حضوري

14-10

شنبه- سه شنبه

روانسنج

خانم ميرزابيگي

13

 

 

پزشک معتمد دانشگاه

ايام حضور در هفته

ساعات حضور

آقاي دکتر نيرومندفرد

سه شنبه

15-13

 

آدرس شعبه مرکزي: ميدان بسيج- پرديس دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان- ساختمان حوزه معاونت دانشجويي- طبقه سوم- مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه

آدرس پست الکترونيکي:   counseling@gau.ac.ir /   moshavereh.gau@gmail.com

                                شماره تماس(جهت اخذ نوبت مشاوره):    32452303-017   /      8255-955-0992

آدرس پيج اينستاگرام مرکز مشاوره  و کانون همياران :   Hamyaran_gau   /  moshavereh.gau  تاریخ آخرین بروزرسانی : 19 آذر 1399 - 13:44