معاونت دانشجویی  

مسابقه استارت آپ،پانتوميم،توئيت نويسي،ايده شو،نشاط اجتماعي به همت مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه


دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با مشارکت مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاهها و کانون همياران سلامت روان مناطق  در جهت ارتقاي سلامت رواني دانشجويان برگزار مي  نمايد.

1- مسابقه استارت آپ مجازي:

با محوريت (تاب آوري، افزايش اميد و خود مراقبتي)

زمان ثبت نام:  (15 آبان ماه لغايت 30 آذر ماه 1399)- (ويژه دانشجويان )

راه هاي ارتباطي: آدرس تلگرام campaign_admin@ - (شماره تماس هماهنگي 1528-679-0905)

2- ليگ پانتوميم:

با محوريت (تاب آوري، افزايش اميد، خود مراقبتي)

زمان ثبت نام: (10 آبان ماه لغايت 20 آذر ماه 1399)

زمان مسابقه ( 22 لغايت 28 اذرماه 1399)- (ويژه دانشجويان )

راه هاي ارتباطي: آدرس تلگرام campaign_admin@ - (شماره تماس هماهنگي 1528-679-0905)

3-مسابقه توئيت نويسي:

با محوريت (نشاط اجتماعي، انگيزه، اميد، قرنطينه، تاب آوري)

آثار مي تواند در قالب (متن، کتاب، شعر، دکلمه، ديالوگ و دل نوشته) باشد

آخرين مهلت ارسال آثار:( 20 آذر ماه 1399)- (ويژه دانشجويان و کارکنان دانشگاههاي منطقه 2 کشور)

راه هاي ارتباطي: آدرس تلگرام campaign_admin@ - (شماره تماس هماهنگي 1528-679-0905)

4-مسابقه ايده شو:

با محوريت (نشاط ، انگيزه، اميد،خود مراقبتي، قرنطينه، تاب آوري)

آثار مي تواند در قالب (کليپ، تصوير، کاريکاتور، مقاله شعر) باشد

آخرين مهلت ارسال آثار: (25 آذر ماه 1399)- (ويژه دانشجويان و کارکنان دانشگاههاي منطقه 2 کشور)

راه هاي ارتباطي: آدرس تلگرام campaign_admin@ - (شماره تماس هماهنگي 1528-679-0905)

5-کمپين نشاط اجتماعي:

با محوريت (خود مراقبتي ، انگيزه، اميد، تاب آوري)

برنامه هاي کمپين:

مسابقه توئيت نويسي:11 تا 20 آذرماه

مسابقه مشاعره مجازي: 13آذر ماه

توليد محتوي: 20 لغايت 25 آذرماه

ليگ پانتوميم: 22 لغايت 28 آذرماه

کارگاه آموزشي نشاط اجتماعي : 29 آذرماه

زمان ثبت نام: (11 لغايت 29 آذر ماه 1399)- (ويژه دانشجويان و کارکنان دانشگاههاي منطقه 2 کشور)

راه هاي ارتباطي: آدرس تلگرام campaign_admin@ - (شماره تماس هماهنگي 1528-679-0905)

6-مسابقه سايکو ماسک:

با محوريت (کاريکاتور، پوستر، عکاسي،طراحي، موشن گرافي،کليپ)

آخرين مهلت ارسال آثار: (30 آذر ماه 1399)- (ويژه دانشجويان)

 (اين مسابقه 2 فايل پيوست دارد)

راه هاي ارتباطي: (شماره تماس هماهنگي 8273-894-0901)

 

*(کليه مسابقات داراي جوايز نقدي مي باشند)

 تاریخ ارسال رویداد :   20 آذر 1399 - 15:54
 تعداد بازدید :   157
 مکان برگزاری :