معاونت دانشجویی  

اطلاعيه مهم خوابگاهها


به اطلاع دانشجويان گرامي تحصيلات تکميلي مي رساند، قبل از مراجعه به خوابگاه در خصوص مجوز اسکان ، از طريق سايت معاونت آموزشي دانشگاه نسبت به تکميل فرم درخواست و تاييد استاد راهنما ، دانشکده و تاييد فرم خود اظهاري سلامت اقدام نماييد.

در غير اينصورت اجازه ورود به خوابگاه با توجه به شرايط موجود (پيشگيري از شيوع ويروس کرونا) صادر نخواهد شد. ارسال کننده :   کارشناس سیستم