معاونت دانشجویی  

اطلاعیه‌های دانشجویی

ثبت نام خوابگاه نيمسال اول 1400-1399

 به اطلاع کليه دانشجويان متقاضي خوابگاه براي نيمسال اول سال تحصيلي 1400- 1399 مي رساند جهت درخواست خوابگاه به سامانه بوستان به آدرس  http://boostan.gau.ac.ir  مراج...

  تاریخ برگزاری :  /  / 
 کارشناس سیستم

اطلاعيه ثبت نام وامهاي دانشجويي نيسمال اول 400-1399

دانشجويان غير شاغل متقاضي انواع وامهاي دانشجويي پس از مطالعه دقيق آيين نامه پرداخت و بازپرداخت صندوق رفاه و اطلاعيه نسبت به ثبت درخواست وام و ارائه مدارک اقدام نمايند. اطلاعيه ثبت نام وام هاي دانشج...

  تاریخ برگزاری :  /  / 
 کارشناس سیستم

اطلاعيه مهم خوابگاهها

به اطلاع دانشجويان گرامي تحصيلات تکميلي مي رساند، قبل از مراجعه به خوابگاه در خصوص مجوز اسکان ، از طريق سايت معاونت آموزشي دانشگاه نسبت به تکميل فرم درخواست و تاييد استاد راهنما ، دانشکده و تاييد فرم ...

  تاریخ برگزاری :  /  / 
 کارشناس سیستم

اطلاعيه خوابگاه - دانشجويان تحصيلات تکميلي

قابل توجه دانشجويان محترم تحصيلات تکميلي با توجه به شرايط موجود ( ويروس کرونا ) و جلوگيري از ازدحام دانشجويان و با عنايت به آمار اعلامي دانشجويان از آموزش دانشگاه و تکميل فرم هاي مجوز فعاليت و خودا...

  تاریخ برگزاری :  /  / 
 کارشناس سیستم

انتخابات شوراي صنفي- رفاهي دانشجويان دانشگاه در سال تحصيلي 1400- 1399

معاونت دانشجويي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان در نظر دارد با هدف تقويت فضاي مشارکت، فراهم نمودن زمينه لازم براي مسئوليت پذيري، بهره مندي از ظرفيتهاي دانشجويي، افزايش آگاهي دانشجويان از حقوق...

  تاریخ برگزاری :  /  / 
 کارشناس سیستم